Preverjanje in ocenjevanje TJS

2019

Svetlin, Gvardjančič Polona (2019). Praksa ocenjevanja znanja pri tujem jeziku stroke v slovenskem visokošolskem prostoru. V Vestnik za tuje jezike, 10, 225–272.