Član SDUTSJ lahko postane vsak, ki soglaša s programom društva in redno plačuje članarino. Včlanite se tako, da nam na e-naslov sdutsj.drustvo(afna)gmail.com pošljete pristopno izjavo. Vaše članstvo bo postalo veljavno, ko prejmemo plačilo članarine za tekoče leto.

Letna članarina znaša 25,00 EUR.

Pristopna izjava SDUTSJ

Soglasje GDPR

Namenitev dela dohodnine za donacije društvu
Kot društvo v javnem interesu si pri izpeljavi dogodkov že nekaj let pomagamo tudi s prispevki iz naslova dohodnine. Davčni zavezanec rezident lahko namreč zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Ta donacija za davčnega zavezanca ne predstavlja dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te namenimo organizacijam po lastni izbiri, namesto da se vplača v proračun države. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

V kolikor bi tudi vi del dohodnine želeli nameniti našemu društvu in s tem pripomoči k še bolj uspešnemu delovanju društva, vas vabimo, da izpolnite obrazec, dostopen TUKAJ ter ga pošljete na vašo izpostavo davčnega urada.

Davčna številka SDUTSJ je 52645096.