Izobraževanje

SDUTSJ organizira in izvaja kakovostna in aktualna izobraževanja za učitelje TJS, ki vključujejo delavnice, seminarje in jezikovalnice (video izobraževanja in predavanja). Teme so raznolike in med drugim zajemajo mentorstvo pri diplomskih nalogah s področja TJS, poučevanje velikih in heterogenih skupin, oblike in standarde izpitov TJS, mednarodno primerljivost programov TJS, akcijsko raziskovanje pedagoškega dela, sodelovalno poučevanje učiteljev TJS in strokovnjakov drugih strok, ocenjevanje in preverjanje jezikovnega znanja pri predmetih TJS, rabo avtentičnih gradiv za pouk TJS, rabo korpusov in konkordančnikov ter spletnih orodij za pisanje učnih gradiv, rabo e-učilnic, blogov, wikijev, spletne konference Vox, orodij za pripravo e-gradiv za kombinirano poučevanje ter kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja TJS, uporabo programa SPSS in multivariatnih statističnih metod.

Če imate predlog glede izobraževanj, ki bi jih potrebovali za svoj strokovni razvoj, nam predlog pošljite na sdutsj.drustvo(at)gmail.com.