Seznam projektov

 

 • Projekt Erasmus+ LSP-TEOC.pro (2021-2023)

  LSP-TEOC.Pro je spletno izobraževanje za študente in učitelje tujega jezika stroke (TJS), ki jim omogoča pridobivanje in nadaljnje razvijanje kompetenc, potrebnih za uspešno poučevanje tujega jezika stroke (jezika za specifične poklicne, strokovne in akademske namene). Spletno izobraževanje je namenjeno (bodočim) učiteljem in učiteljicam v evropskem visokošolskem prostoru (EHEA) na začetku ali nadaljevanju njihove poklicne poti, pri katerih pridobljena izobrazba zaradi morebitnih vrzeli za poučevanje TJS ne zadostuje za poučevanje TJS. Spletnemu izobraževanju se lahko pridružite tukaj

 • Projekt Erasmus+ projekt TRAILs (2018-2020)
  Projekt je namenjen pripravi izobraževanja in usposabljanja učiteljev tujega jezika stroke (TJS). Izhodišče projekta je dejstvo, da za visokošolske učitelje TJS v evropskem okolju ni na voljo sistematičnega in sistemsko implementiranega usposabljanja. Pri projektu sodeluje osem partnerjev iz osmih držav (Francija, Slovenija, Italija, Velika Britanija, Španija, Poljska, Hrvaška in Nemčija), ki bodo na temelju rezultatov analize potreb poučevanja TJS in učiteljev TJS  ter primerov dobre prakse opredelili cilje in zasnovali program usposabljanja učiteljev TJS, ki bo pilotno izveden v obliki poletne šole. Rezultati projekta bodo prispevali k oblikovanju novih programov za usposabljanje učiteljev na evropskih visokošolskih ustanovah.
  V projektni skupini so članice SDUTSJ, izr. prof. dr. Violeta Jurkovič (vodja skupine), lekt. dr. Mateja Dostal, doc. dr. Darja Mertelj in lekt. dr. Saša Podgoršek z UL.
 • Problemsko-naravnano učenje TJS (2000–2006) je v slovensko visoko šolstvo vpeljalo nov pristop k aktivnemu učenju tujih jezikov stroke (TJS) in ga prilagodilo kontekstu poučevanja TJS v visokem šolstvu. Nova znanja je skupina prenesla na druge učitelje tako na mednarodni delavnici Problemsko-naravnano učenje TJS leta 2003 v Poljčah kot tudi na predstavitvah in drugih delavnicah po Sloveniji.
 • Tuji jeziki stroke v visokem šolstvu: stanje pred uvedbo bolonjskih reform (2005–2007)
 • Pobuda za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja (2008–2011)
 • Tuji jeziki stroke v višjih strokovnih šolah (2008–2011)
 • Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu (2008–2009)
 • Projekt [kju:] (2009–2010)