Jezikovna politika v okviru TJS

2019

2018

2017

Čepon, Slavica, Stojković, Nadežda, Nikčević-Batrićević, Aleksandra, Bojkov, Vanče (2017). Reversing the perspective : how can English for specific purposes inform general English. In Stojković, Nadežda (ed.), Tosić, Milorad (ed.), Nejković, Valentina (ed.), Synergies of English for specific purposes and language learning technologies (pp. 204–209). 1st unabridged ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2015

Čepon, Slavica (2015). (Ne)stalnost v tujejezikovnem poučevanju/učenju ob prehodu na visokošolsko ustanovo. In Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 11–51). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.

2014

Čepon, Slavica, Stojković, Nadežda, Nikčević-Batričević, Aleksandra. (2014). Business English in practical terms: case of tertiary educational settings in Slovenia, Serbia, Montenegro. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, 2(3), spec. iss., 527–540.