Korpusne raziskave TJS

2016
DOSTAL, Mateja (2016). Developing Foreign language communicative competence for English business meetings using business meeting simulations. Scripta manent, 11(1), 2–20.

2015
DOSTAL, Mateja (2015). Gradnja govornega učnega korpusa simulacij poslovnih sestankov za raziskavo o vlogi učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku. In Jurkovič, Violeta (ed.), Čepon, Slavica (ed.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (pp. 193–223). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika. 

2013
Godnič Vičič, Šarolta. (2013). The difference a word can show: a diachronic corpus-based study of the demonstrative this in tourism research article abstracts. In Julia Bamford, Silvia Cavalieri, Giuliana Diani (ed.), Variation and change in spoken and written discourse: perspectives from corpus linguistics (pp. 223–238). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.