Leksikografija in terminografija TJS

2019

2015

Celinšek, Dubravka. (2015). Pomen, pojavljanje, prevzemanje in prevajanje besede management v slovenščini. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, 21(2), 61–83.

Vičič, Polona, Jurančič, Klementina (2015). Modalni glagoli in njihovi modalni pomeni v znanstvenih in strokovnih logističnih besedilih. V Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 161–191 ). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.