Vloge in naloge učiteljev TJS

2015

Čepon, Slavica, Stojković, Nadežda, Nikčević-Batričević, Aleksandra. (2015). Reversing the perspective: how can English for specific purposes inform ELT – and a note on the position of ESP lecturers. In Nejković, Valentina (ed.), Synergies of language learning. Niš: Faculty of Electronic Engineering, University of Niš.

Dostal, Mateja (2015). Vloga učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku: Primer simulacije poslovnih sestankov: doktorska disertacija. Maribor: M. Dostal.

Dostal, Mateja (2015). Gradnja govornega učnega korpusa simulacij poslovnih sestankov za raziskavo o vlogi učitelja pri razvijanju tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti za poslovne sestanke v angleškem jeziku. V Jurkovič, Violeta (ur.), Čepon, Slavica (ur.), Raziskovanje tujega jezika stroke v Sloveniji (str. 193–223). Ljubljana: Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.

DOSTAL, Mateja (2015). Učitelj kot posredovalec korektivne povratne informacije za razvijanje tujejezikovne sporazumevalne zmožnosti v simulacijah poslovnega sestanka. Šolsko polje, 26(1/2), 23–42, 144–146. 

2013

Jarc, Mojca in Zorko, Vida. (2013). Razvoj potrebe po učenju tujih strokovnih jezikov in vloga učitelja pri oblikovanju tujejezikovno kompetentnega diplomanta. Teorija in praksa, 50(2), 412–442.